Energievisie gem. Barneveld

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Energievisie gem. Barneveld

Energievisie gemeente Barneveld

Het energievraagstuk staat de laatste jaren landelijk stevig op de (politieke) agenda. Naast het milieumotief en betaalbaarheid zijn ook maatschappelijke verantwoordelijkheid en energie-onafhankelijkheid steeds meer een argument om actie te ondernemen.  De gemeente Barneveld voelt de urgentie om een bijdrage te leveren aan een schone, betrouwbare en betaalbare energievoorziening en heeft een doelstelling vastgesteld die hoger liggen dan de landelijke energiedoelstellingen:

2% energiebesparing per jaar en 20% duurzame energieopwekking in 2020.

Om deze doelstelling te bereiken is de inzet en samenwerking van inwoners,

bedrijven en gemeente essentieel.

Deskundigen hebben de potentie van de beschikbare energiebronnen en bijbehorende technieken in kaart gebracht en daaruit blijkt dat:

  • er in de gemeente voldoende potentie is voor energiebesparing en het produceren van duurzame energie om de doelstelling te halen
  • alle bronnen een significante bijdrage leveren aan de doelstellingen
  • er een energiemix noodzakelijk is om de doelstelling te behalen
  • omdat de bevolking in de gemeente Barneveld groeit, het absolute   energieverbruik gaat dalen bij de doelstelling van 2% energiebesparing per jaar van de gemeente Barneveld (en niet bij de landelijke doelstelling)

Om zicht te hebben op wat de komende jaren gerealiseerd moet worden om de doelstelling te behalen, is een energiemix van maatregelen samengesteld. Hierbij is o.a. gekeken naar de energetische bijdrage, investeringskosten, regelgeving en praktische uitvoerbaarheid binnen de komende vijf jaar.  Elke techniek heeft zijn voordelen, beperkingen en invoeringstempo.

Klik hier voor het volledige document “energievisie van de gemeente Barneveld”.

[/av_textblock]

[/av_one_full]