Agenda

Bij deze wil ik u allen uitnodigen voor het overleg van wijkplatform Barneveld-Centrum op dinsdagavond 06 december 2016 om 20.00 uur in het Gemeentehuis

Inloop spreekuur is van 19:30 – 20:00

Agenda WPC 41

20:00 uur: aanvang overleg

Mededelingen van voorzitter/secretaris

Eerste deel overleg (tot 21.00 uur)

Thema 1: n.n.b.

Thema 2: n.n.b.

Tweede deel overleg (tot 21:45 uur)

Notulen vorige vergadering

Buurt overstijgende thema’s

Voortgang bewaking buurt initiatieven

Rondje buurten: Wat speelt er?

Derde deel overleg (tot 22:00 uur)

Website

Wijkkaart

Rondvraag

Vergaderdata WPF B-C 2016: 21-03, 15-06, 28-09, 06-12; gezamenlijke avond 17-11

Met vriendelijke groet,

Jan Bouw